Stichting beheer certificatie liften

De veilige en goede werking van liftinstallaties wordt mede tot stand gebracht door een uitgebreide regelgeving en vele normen.
Soms behoeft deze regelgeving en normen een nadere toelichting. Het Centraal College van Deskundigen Liften kan dan een uitspraak doen. Zo'n uitspraak kan het karakter hebben van een algemeen advies of een bindend advies voor een certificatie instelling m.b.t. de keuring van de liftinstallatie. Een algemeen advies heet binnen SBCL een LiftAdvies (LA), een bindend advies heet gewoon Bindend Advies (BA).

Onderstaand treft u deze uitspraken aan. Door op de hieronder genoemde bijlagen te klikken, roept u de tekst van de uitspraak op.

 1. Uitleg status liftadvies en schema interpretatie/bindend advies SI LA 01
 2. Sprinklers in liftschachten LA-02
 3. Sensorlijst in plaats van beweegbare drempel LA-03
 4. Klemgevaar bij tornschijf LA-04
 5. Machinekamerloze lift / penthouselift LA-05: ingetrokken per 15-09-2016
 6. Brandweerlift Modificaties LA-06
 7. Keuringen Wwb BA 05-10
 8. Sprinkler in mkr hydraulische lift BA: ingetrokken i.v.m. BA 12-009
 9. Nooddakluik BA 05-26-6
 10. Ontruimingsinstallatie BA 06-39
 11. Sensorlijst BA 09-029
 12. Sprinkler in mkr BA 12-009
 13. Klemgevaar bij tornschijf BA 12-046
 14. Info handleiding herzien BA 12-047
 15. Info certificatiebeslisser BA 13
 16. Remcontrole SI 15
 17. Annotaties op schema SI 18