Stichting beheer certificatie liften

REGELGEVING

In Nederland zijn er 3 wettelijk verplichte certificatieschema's actief, namelijk:

* WDA&T liften handelsfase  per 1 oktober 2015

* WDA&T liften  gebruiksfase per 1 oktober 2015

* WSCS periodieke keuring liften gebruiksfase per 1 oktober 2015

 

Met de invoering van de aangepaste schema's per 1 oktober 2015, zijn de schema's van1 januari 2013 komen te vervallen.

 Per 20 april 2016 is SBCL door alle 8 CBI's aangewezen als schemabeheerder. De hierboven vermelde schema's zijn per 20-04-2016 "bevroren" en blijven geldend totdat deze zijn gereviseerd en door de RvA als zodanig geaccepteerd (e.e.a. conform Stb 81 d.d. 23-02-2016).